คุณอารยา รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีฯ

เมื่อวันที่19ตุลาคม2558ที่ผ่านมา คุณอารยา  คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015 ในภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ปี 2015” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยมี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ (องคมนตรี) เป็นประธานพิธีมอบรางวัล

 

ภาพข่าว: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ