• ซีอีโอหญิงเก่ง..อารยา คงสุนทร วางเป้าหมายWICEต้องอยู่เป็นร้อยปี
  • ซีอีโอหญิงเก่ง..อารยา คงสุนทร วางเป้าหมายWICEต้องอยู่เป็นร้อยปี
  • ซีอีโอหญิงเก่ง..อารยา คงสุนทร วางเป้าหมายWICEต้องอยู่เป็นร้อยปี

ซีอีโอหญิงเก่ง..อารยา คงสุนทร วางเป้าหมายWICEต้องอยู่เป็นร้อยปี

ประเด็นข่าว : อาทิตย์เอกเขนก: ซีอีโอหญิงเก่ง..อารยา  คงสุนทร วางเป้าหมายWICEต้องอยู่เป็นร้อยปี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2558