พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด มหาชน [28-7-58]

พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด มหาชน หรือ WICE ออกอากาศวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ทางช่องMoney Channel