WICE ปลื้มยอดจองไอพีโอท่วมท้นนักลงทุนแห่จองซื้อหุ้นถึง 3,000 ราย

WICE ปลื้มยอดจองไอพีโอท่วมท้นนักลงทุนแห่จองซื้อหุ้นถึง 3,000ราย มั่นใจพื้นฐานบริษัทแข็งแกร่ง แม้ในสภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯท่ีค่อนข้างผันผวนบล.ฟิลลิปมั่นใจซื้อขายวันแรก28ก.ค.นี้กระแสตอบรับดีเนื่องจากเป็นหุ้นโอกาสเติบโตสูง ฐานะการเงินแข็งแกร่ง ราคามีส่วนลดกว่า 40%<--break-><--break->

นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด มหาชน หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ พร้อมให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ รวมถึงบริการขนส่งสินค้าแบบประตสู่ประตู(DoortoDoor) เปิดเผยว่าขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ให้การเสนอขายห้นุไอพีโอในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจ และสร้างการเติบโตของผลประกอบการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

     “การเสนอขายหุ้นไอพีโอกับนักลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับWICE ที่จะสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไปในอนาคต สำหรับเงินระดมทนุที่ได้บริษัทจะนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธรุกิจโดยนำเงินไปใน้ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าซื้อรถบรรทุกหัวลาก และหางพ่วงขยายพื้นที่ลานจอดรถบรรทุกพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับฐานลูกค้าและบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดจน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสำหรับปีนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตไว้ไม่ต่ำกว่า20% หรือเพิ่มขึ้นเป็น800ล้านบาท และคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้โดยบริษัทได้ขยายงานและการบริการจากกลุ่มฐานลูกค้าเดิมและตลาดกลุ่มลูกค้าต่างประเทศรายใหม่ไปอย่างต่อเนื่องทำให้ตัวเลขออเดอร์การขนส่งมีแนวโน้มสูงขึ้นตามซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยเช่นกัน” นางอารยากล่าว

นายวิชา  โตมานะ กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนWICE เปิดเผยว่าการเสนอขายห้นุไอพีโอของWICEจานวน150ล้านหุ้นราคา 2.10 บาท ในระหว่างวันที่ 20 21 และ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วประเทศเป็นอย่างมาก และมีการจัดสรรหุ้นไอพีโอให้กับนักลงทนุอย่างทั่วถึงโดยมีทั้งนักลงทนุจองหุ้นซื้อหุ้นกว่า3,000ราย

“การโรดโชว์หุ้นWICEใน6จังหวัด ประกอบด้วยสงขลา พิษณุโลก เชียงใหม่ ลพบุรี ขอนแก่น และกรุงเทพฯ มีกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากนักลงทุนในทุกจังหวัดแสดงความสนใจจองซื้อหุ้นไอพีโอของWICEเป็นจำนวนมาก ผู้บริหารของWICEและบล.ฟิลลิปได้มีการหารือร่วมกันถึงแนวทางการจัดสรรหุ้นเพื่อให้นักลงทุนได้มีโอกาสในการจองซื้อหุ้นอย่างทั่วถึงซึ่งในที่สุดแล้วการจัดสรรหุ้นไอพีโอครั้งนี้ก็สามารถดำเนินการให้บรรลุความต้องการของทุกฝ่ายได้” นายวิชากล่าว

ทั้งนี้หุ้นสามัญ WICEจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)เป็นวันแรกในวันที่ 28กรกฎาคมนี้ ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วไปในการซื้อขายและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างแน่นอนเนื่องจาก WICE เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ฐานะการเงินแข็งแกร่งมีหนี้สินต่อทุนต่ำกว่า0.5เท่าธุรกิจมีแนวโน้มการเติบโตสูงจากแผนการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยบริษัทสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าสำคัญในประเทศต่างๆซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดหลักรองลงมาคือญี่ปุ่น ออสเตรเลียและจีน

นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ครอบคลุมเขตการค้าสำคัญในประเทศต่างๆ ซึ่งตลาดหลักอยู่ในแถบเอเชียเน้นประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง จีน เป็นต้น พร้อมบริษัทยังมีบริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดการขนส่งสินค้ากรณีฉกุเฉินพร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์โดยร่วมกับลูกค้าในการคิดหาวิธีการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่งรวมถึงการขยายคลังเก็บสินค้าภายหลังการระดมทุน

ขณะที่ราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ WICEที่ราคา 2.10 บาท/หุ้น มีอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 40 ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเนื่องจากคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ(P/ERatio)ประมาณ21เท่าคิดจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในรอบ4 ไตรมาสล่าสุด และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนP/E37เท่าของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ในช่วงระยะเวลา8เดือนย้อนหลังจึงถือเป็นโอกาสของนักลงทุนที่ยังไมไ่ด้รับการจัดสรรห้นุตามจำนวนที่ต้องการสามารถเข้าไปซื้อขายเพื่อการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ต่อไป