เฉลียงไอเดีย: จากมนุษย์เงินเดือน สู่เจ้าของกิจการร้อยล้าน อารยา คงสุนทร ดัน’ไวส์โลจิสติกส์’ โตยั่งยืน

ประเด็นข่าว : เฉลียงไอเดียจากมนุษย์เงินเดือน สู่เจ้าของกิจการร้อยล้าน อารยา คงสุนทร ดันไวส์โลจิสติกส์’ โตยั่งยืน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน (เช้า-บ่าย)  ฉบับวันที่ 26 กรกฎาคม 2558