สัมภาษณ์: ‘ไวส์ โลจิสติกส์’เข้าตลาดหุ้น สปริงบอร์ดสู่พันล้าน

ประเด็นข่าว : สัมภาษณ์: ‘ไวส์ โลจิสติกส์เข้าตลาดหุ้น สปริงบอร์ดสู่พันล้าน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ   ฉบับวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2558