• ‘WICE’ เตรียมลงสนามเทรด28ก.ค.นี้ ตั้งเป้าTop4อุตสาหกรรมบริการขนส่ง
  • ‘WICE’ เตรียมลงสนามเทรด28ก.ค.นี้ ตั้งเป้าTop4อุตสาหกรรมบริการขนส่ง
  • ‘WICE’ เตรียมลงสนามเทรด28ก.ค.นี้ ตั้งเป้าTop4อุตสาหกรรมบริการขนส่ง

‘WICE’ เตรียมลงสนามเทรด28ก.ค.นี้ ตั้งเป้าTop4อุตสาหกรรมบริการขนส่ง

สื่อ: หนังสือพิมพ์ทันหุ้น

วันที่: 24 กรกฎาคม 2558

ประเด็นข่าว : ‘WICE’ เตรียมลงสนามเทรด28..นี้ ตั้งเป้าTop4อุตสาหกรรมบริการขนส่ง