• ข่าวหุ้นเจาะตลาด สัมภาษณ์คุณชูเดช คงสุนทร ออกอากาศ 20-07-2015
  • ข่าวหุ้นเจาะตลาด สัมภาษณ์คุณชูเดช คงสุนทร ออกอากาศ 20-07-2015

ข่าวหุ้นเจาะตลาด สัมภาษณ์คุณชูเดช คงสุนทร ออกอากาศ 20-07-2015

ข่าวหุ้นเจาะตลาดสัมภาษณ์ คุณชูเดช  คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ WICE Logistics

ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  เวลา 13.00-14.00น.