WICE ลุยขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น เคาะราคาหุ้นละ 2.10 บาท เปิดจอง 20, 21 และ 22 ก.ค.นี้

WICE ลุยขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น เคาะราคาหุ้นละ 2.10 บาท เปิดจอง 20, 21 และ 22 ก.ค.นี้ ดีเดย์ลงเทรดกระดาน SET 28 ก.ค. 58 ระดมทุน 315 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้า-รถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รองรับฐานลูกค้าและบริการขยายตัว พร้อมเล็งแผนเพิ่มช่องทางให้บริการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้าน บล.ฟิลิป ที่ปรึกษาการเงินชี้ธุรกิจอนาคตไกล มั่นใจ IPO กระแสตอบรับดี บล.โนมูระ พัฒนสิน บล. เออีซี และบล.อาร์เอชบี โอเอสเค ร่วมขบวนจัดจำหน่าย

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนWICE เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นสำหรับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.2558 และคาดว่าสามารถเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ โดยจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ในการซื้อขายว่า “WICE” พร้อมกันนี้ ยังมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“การกำหนดราคาไอพีโอของ WICE ที่ 2.10 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่ดึงดูดใจ เนื่องจากคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ 21 เท่า คิดจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในรอบ 4 ไตรมาสล่าสุด ซึ่งมองว่าเป็นราคาที่เหมาะสมต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท และเมื่อเทียบกับอัตราส่วน P/E 37 เท่าของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ในช่วงระยะเวลา 8 เดือน ย้อนหลัง จะมีอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 40 ซึ่งเชื่อมั่นว่าราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

การระดมทุนในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตให้ WICE ได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีข้อจำกัดในด้านคลังสินค้าและรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง ซึ่งภายหลังการระดมทุนบริษัทจะสามารถสร้างคลังสินค้าและมีจำนวนรถบรรทุกหัวลากและหางพ่วงเพิ่มขึ้น เพื่อไว้สำหรับรองรับการขยายตัวด้าน โลจิสติกส์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นได้ และถือเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเตรียมรองรับการเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ WICE เป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการเติบโตของธุรกิจ อีกทั้งยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากความต้องการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มลูกค้าทั่วโลก และเชื่อว่าจะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในระยะกลางและระยะยาว เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทั้งการเติบโตของผลประกอบการ ฐานะการเงินแข็งแกร่ง หนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ เพียง 0.5 เท่า และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต ขณะเดียวกันยังมีการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

“WICE เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนาน ธุรกิจของบริษัทมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการให้บริการที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจากการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล ทางอากาศ และการให้บริการด้านพิธีศุลกากรและขนส่งในประเทศ ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่า WICE จะเป็นอีกหุ้นน้องใหม่ ที่มีความน่าสนใจลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดี”นายวิชากล่าว

นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ พร้อมให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ รวมถึงบริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) เปิดเผยว่า การระดมทุนในครั้งนี้ WICE จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยนำเงินไปใช้ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้า ซื้อรถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง ขยายพื้นที่ลานจอดรถบรรทุก พัฒนาระบบสารสนเทศ รองรับฐานลูกค้าและบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

“WICE กำหนดเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ พร้อมทั้งยังมีแผนเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานลูกค้ากลุ่มเดิม อย่างตลาดอเมริกา จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างรายได้และอัตรากำไรในอนาคตให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการให้บริการและความหลากหลายของการบริการที่ WICE มี บวกกับความเชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ในเส้นทางการขนส่งมาอย่างยาวนาน จนได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าในโซนต่างๆมาตลอดระยะเวลา 22 ปีนั้น ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงโอกาสที่บริษัทจะสามารถก้าวเข้าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้เป็น 100 ปี อย่างที่ WICE วางเป้าหมายไว้”นางอารยากล่าว

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2207379

More information: https://www.youtube.com/watch?v=an0nuaacHhI&feature=youtu.be