WICE ควง บล.ฟิลลิป บุกโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.เชียงใหม่

นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ และนายสมภพ เล็งเลิศผล รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นไอพีโอ (IPO) แก่นักลงทุน ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลล์รูม โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก