WICE มั่นใจ ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมพร้อมขึ้นกระดาน SET ระดมทุนต่อยอดธุรกิจ แต่งตั้ง “บล.ฟิลลิป” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

WICE มั่นใจ ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมพร้อมขึ้นกระดาน SET ระดมทุนต่อยอดธุรกิจ แต่งตั้ง “บล.ฟิลลิป” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เล็งขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น ชูจุดเด่นเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร มุ่งขยายบริการอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า “ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร โดยแบ่งการลงทุนในการก่อสร้างคลังสินค้า การเพิ่มจำนวนรถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง การขยายพื้นที่ลานจอดรถบรรทุก การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้เพื่อรองรับฐานลูกค้าและบริการ ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับภาพรวมของธุรกิจ WICE เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services & Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเลและทางอากาศ พร้อมการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการจัดการขนส่งสินค้าแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในแต่ละประเทศจนถึง ณ โรงงานลูกค้า (Door to Door Services) WICE ได้พัฒนาการให้บริการ ทั้งทางทะเลและทางอากาศ อย่างไม่หยุดยั้ง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ และมุ่งหวังประสิทธิผลของการให้บริการ มีการคัดสรรและเลือกลงนามเซ็นต์สัญญาร่วมกันกับผู้ให้บริการทั้งสายเดินเรือ และสายการบินที่มีจุดเด่นของแต่ละเส้นทางอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ตรงเวลา ประสิทธิภาพ และความสบายใจของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทมีความชำนาญในเส้นทางที่ครอบคลุมเมืองท่าหลัก ในเขตการค้าสำคัญของประเทศต่างๆ หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แม้เป็นประเทศที่มีกฏระเบียบ และการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด แต่ก็เป็นประเทศที่WICE มีความถนัดเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง ทำให้บริษัทเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เสนอบริการได้หลายรูปแบบมากขึ้น นับตั้งแต่หน้าประตูโรงงานต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทาง ทำให้ลูกค้าทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออกได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และได้รับการประสานงานที่ไร้รอยต่ออีกด้วย สำหรับตลาดหลักรองลงมาอยู่ในแถบเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ตลอดถึง ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย นอกจากนั้น บริษัทยังมีบริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดการรับส่งสินค้า แบบแฮนด์แครี่ คือสามารถบริการได้ทันที โดยให้คนเดินทางพร้อมสินค้า ใช้ในกรณีเร่งด่วนพิเศษเท่านั้น

​ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ในปี 2555 – 2557 เท่ากับ 630.42 ล้านบาท 528.80 ล้านบาท และ 670.20 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 – 2557 มูลค่าเท่ากับ 15.37 ล้านบาท55.63 ล้านบาท และ 62.44 ล้านบาท ตามลำดับ

           นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WICE เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล(ไฟลิ่ง)ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 225 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท ทั้งนี้บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 142.5 ล้านหุ้นเสนอขายผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 7.5 ล้านหุ้น

“WICE เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการดำเนินงานยาวนานกว่า 20 ปี ทำให้บริการของWICE มีความโดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ทั้งในด้านความรวดเร็ว ตรงเวลา ช่วยลดต้นทุน ช่วยประหยัดเวลา โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้ามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ธุรกิจ WICE ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้า คู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น สามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างครอบคลุม และส่งผลให้บริษัทมีโอกาสเติบโตเป็นอย่างมากในอนาคต” นายวิชา กล่าว

  www.wice.co.th