• WICE Freight ลงนามถวายพระพรในหลวง
  • WICE Freight ลงนามถวายพระพรในหลวง
  • WICE Freight ลงนามถวายพระพรในหลวง
  • WICE Freight ลงนามถวายพระพรในหลวง
  • WICE Freight ลงนามถวายพระพรในหลวง
  • WICE Freight ลงนามถวายพระพรในหลวง
  • WICE Freight ลงนามถวายพระพรในหลวง
  • WICE Freight ลงนามถวายพระพรในหลวง

WICE Freight ลงนามถวายพระพรในหลวง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทย และเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87พรรษา 5 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เดินทางไป ณ สำนักงานเขตยานนาวา เพื่อร่วมลงนามพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันโดยพร้อมเพรียง ขอพระองค์ทรงพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป