• ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557
  • ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557
  • ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557

เนื่องด้วย บริษัท ไวส์เฟรท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Share & Care Society การบริจาคโลหิตในครั้งที่แล้วถือเป็นส่วนสำคัญที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในยามที่ต้องมีความต้องการเป็นอย่างมาก และในโอกาสนี้ทางบริษัทได้รับการประสานจาก ร.พ.ศิริราช เพื่อขอเข้ามารับบริจาคโลหิตใน  วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น.  ณ ลานจอดรถ อาคาร WICE Place จึงขอเชิญชวนพนักงานทุกท่านและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตในวันและเวลาดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง โดยทุกท่านสามารถเชิญชวน ญาติ เพื่อน คนรู้จักร่วมบริจาคในครั้งนี้ได้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมอาหารว่างไว้สำหรับผู้บริจาคทุกท่านแล้ว