• ปรัชญาในการบริหารขององค์กร และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรรณ จากผู้บริหารองค์กร
  • ปรัชญาในการบริหารขององค์กร และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรรณ จากผู้บริหารองค์กร
  • ปรัชญาในการบริหารขององค์กร และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรรณ จากผู้บริหารองค์กร

ปรัชญาในการบริหารขององค์กร และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรรณ จากผู้บริหารองค์กร

จากที่เราเคยฝันกันเล่น ๆ ว่า “อยากให้บริษัทอยู่ได้เป็นร้อยปี

นี่เองที่เป็นการจุดประกายให้ทีมงานลุกขึ้นมาเปลี่ยนความฝันนั้นให้กลายเป็นเป้าหมายขึ้นมาแล้วก็วางแผนการมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

โดยการพัฒนาระบบภายในองค์กร เน้นความยั่งยืน และปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือ “ทีมงาน”

ธุรกิจจะแข็งแรงและมั่นคงได้นั้น

ทีมงานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน

มีการพัฒนาระบบการทำงาน ใช้มาตรฐานสากล ยกระดับการให้บริการทำให้บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วม จึงเกิดกิจกรรมมากมายภายใต้โครงการ “Share & Care Society”

ที่หล่อหลอมใจพนักงานทุกคนเข้าด้วยกัน ที่จะดูแลและแบ่งปันทั้งภายในและผู้อยู่รอบข้าง

ทุกคนตระหนักรู้ความสำคัญทุกความต้องการของลูกค้า และรู้ว่าจะตอบโจทย์ความต้องการนั้นให้ดีที่สุดได้อย่างไร

เรามักจะชนะใจลูกค้าด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ดูแลและติดตามงานจนสำเร็จลุล่วง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างเป็นเลิศนี่เองได้ตอกย้ำสโลแกนในการทำงานของเราอยู่ทุกวันที่ว่า ..

“สัญญามั่นที่จะให้บริการอย่างดีเยี่ยม”

 

จากใจผู้บริหาร บริษัท WICE Freight Services (Thailand) Co., Ltd.