• กำหนดการบริจาคโลหิต ครั้งที่4/2557
  • กำหนดการบริจาคโลหิต ครั้งที่4/2557

กำหนดการบริจาคโลหิต ครั้งที่4/2557

เนื่องด้วย บริษัท ไวส์เฟรท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Share & Care Society การบริจาคโลหิตในครั้งที่แล้วถือเป็นส่วนสำคัญที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในยามที่ต้องมีความต้องการเป็นอย่างมากเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ มหาวิบัติอุทกภัย ขึ้นในประเทศไทย  และในโอกาสนี้ทางบริษัทได้รับการประสานจาก ร.พ.ศิริราช เพื่อขอเข้ามารับบริจาคโลหิตใน  วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น.  ณ ลานจอดรถ อาคาร WICE FREIGHT จึงขอเชิญชวนพนักงานทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตในวันและเวลาดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง โดยทุกท่านสามารถเชิญชวน ญาติ เพื่อน คนรู้จักร่วมบริจาคในครั้งนี้ได้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมอาหารว่างไว้สำหรับผู้บริจาคทุกท่าน