12 ข้อคิดสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ

การเตรียมความพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นของงานขายที่ประสบความสำเร็จ นักขายที่ดีต้องมีการวางแผนงานขาย ในการเข้าพบลูกค้า หรือโทรติดต่อลูกค้าให้ได้ผลตอบรับที่น่าพึงพอใจ ควรแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณมีการเตรียมตัวที่ดี และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้  บทความนี้มี 12 ข้อคิดที่น่าสนใจสำหรับการเตรียมตัวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพมาฝากดังต่อไปนี้

1. การขายที่ล้มเหลว คือขายโดยไม่มีการเตรียมพร้อม ไม่มีการวางแผน

2. การขายไม่ใช่แค่การนำเสนอสินค้าของคุณ โดยไม่สนใจความต้องการของลูกค้า

3. พูดถึงตัวเองให้น้อยลง พูดกับลูกค้าให้มากขึ้น ลูกค้าจะสนใจคุณมากขึ้น

4. ยิ่งรู้จักลูกค้าดีเท่าไร ยิ่งเพิ่มโอกาสปิดการขายได้มากเท่านั้น

5. ศึกษาข้อมูลลูกค้า ธุรกิจของเขาทำอะไร สินค้าของเขามีอะไรบ้าง เทรนด์ของธุรกิจเป็นอย่างไร คู่แข่งของเขามีใครบ้าง

6. ศึกษาข้อมูลของบุคคลที่คุณติดต่อด้วย เช่น ค้นหาจาก Google คุยกับเพื่อนร่วมงานของเขา หรือผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับเขา

7. บอกถึงวัตถุประสงค์ในการติดต่อ และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างชัดเจน กระชับ น่าเชื่อถือ และดึงดูดความสนใจ

8. นำเสนอโดยโฟกัสที่การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ไม่ใช่เน้นที่ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของคุณ

9. ตั้งคำถามให้ลูกค้าคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของเขา ยิ่งคำถามนั้นท้าทายความคิดลูกค้ามากเท่าไร ลูกค้าจะยิ่งเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของคุณ และยอมรับในสินค้าของคุณมากขึ้น ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับเขาได้

10. ยกตัวอย่างหลักฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอของคุณ เช่น กรณีศึกษา รางวัลที่ได้รับ ความคิดเห็นจากลูกค้ารายอื่น เป็นต้น

11. วางแผนการจบบทสนทนาเพื่อปิดการขาย เมื่อเห็นสัญญาณซื้อจากลูกค้า

12. แสดงออกอย่างเหมาะสมด้วยบุคลิกที่ดูเป็นมิตร อบอุ่น สุภาพนอบน้อม เข้าอกเข้าใจลูกค้า มีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เมื่อลูกค้าชอบคุณ เขา ก็จะเชื่อคุณ และมั่นใจที่จะใช้สินค้าของคุณ ทั้งนี้ อย่าลืมว่า การสร้างความเชื่อมั่นต้องใช้เวลา ค่อยเป็นค่อยไป แต่อาจใช้เวลาเพียงเสี้ยวนาทีในการที่คุณจะทำลายมัน

 

Credit: JobsDB