“WICE FREIGHT” ปรับกลยุทธ์สู่ LSPs ชั้นนำ

“WICE Freight” ผงาดสู่ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของไทย รุกปรับกลยุทธ์ เป็น LSPs ระดับคุณภาพ ย้ำมุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าและการพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่อง เพิ่มคุณภาพการให้บริการ หวังตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น พร้อมเร่งขยายเครือข่ายที่มีอยู่ให้ครอบคลุมทั่วโลก 

จากวิกฤตเศรษฐกิจและแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่ทวีความรุนแรงและเข้มข้นทุกขณะ ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องเร่งพัฒนาคุณภาพและบริการ เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น WICE Freight ในฐานะเดิมนั้นเป็นผู้ให้บริการ Freight Forwarder ระดับแนวหน้าของเมืองไทย ได้ประกาศปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ ขยับบทบาทจากผู้ให้บริการ Freight Forwarder มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร (Logistics Service Provider: LSPs) โดยวางจุดยืนเป็นผู้เชี่ยวชาญ LSPs ที่มุ่งเน้นลูกค้าและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานการให้บริการในระดับสากล อีกทั้งยังมีแผนรองรับที่จะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วโลกอีกด้วย
ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการมากว่า 18 ปี ที่เป็นเครื่องการันตีคุณภาพมาตรฐาน ผนวกกับความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้ WICE Freight ในวันนี้ นับเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่น่าจับตามองมากที่สุด ด้วยผลประกอบการที่ผ่านมา บริษัทฯมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงอย่างมีคุณภาพ การให้บริการเป็นที่ยอมรับ ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและเลือกใช้บริการกับ WICE Freight มาโดยตลอด
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโลจิสติกส์ คุณฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงทรรศนะในการบริหารงานว่า WICE Freight  ถือว่าเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์สัญชาติไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ดำเนินธุรกิจมาร่วม 20 ปี มีบทบาททางการตลาดอยู่มาก มีการเข้าร่วมกิจกรรมและงานสังคมอย่างต่อเนื่อง ในเชิงธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทีมบริหารได้ร่วมกันวางแผนและกำหนดทิศทางองค์กร แต่ละปีจะมุ่งเน้นและสนับสนุนทุกส่วนที่เป็นหัวใจของบริษัท มีค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า มีทีมงานที่ทบทวนความต้องการของลูกค้าและออกแบบการบริการให้เหมาะสม เราพัฒนาบริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าอยู่เสมอ มีการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ซึ่งลูกค้าจะชอบมาก ให้การอบรมบุคลากรพร้อมเสริมความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงาน พนักงานไม่เพียงทำงานในหน้าที่ของตัวเองได้ดียังสามารถทำงานแทนกันได้อย่างเป็นระบบ และระบบภายในได้ถูกพัฒนาให้ทันสถานะการณ์อยู่เสมอ มีการนำระบบคุณภาพสากลมาใช้ เน้นบริหารต้นทุนของเราเองให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในตลาดของลูกค้าได้ ในด้านการขยายเครือข่ายก็บรรจุในเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมทุกทวีปสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างครบถ้วนทุกพื้นที่ ด้านการเงินก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีในหมู่คู่ค้าด้วยกันและเพื่อนๆในวงการ ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญและเป็นจุดแข็งทำให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และทำให้ WICE Freight ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้

WICE Freight เสนอ Power of Choices ด้านบริการโลจิสติกส์ให้กับลูกค้า

WICE Freight วางจุดยืนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้า รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์ สามารถให้ข้อมูลในทุกด้านที่เกี่ยวข้องพร้อมร่วมวางแผน ดูแลจัดการทั้งกระบวนการ แล้วคัดสรรและนำเสนอบริการที่สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างลงตัว  นับว่า WICE Freight ได้สร้าง Power of Choices ด้านโลจิสติกส์ที่ลูกค้าสามารถเลือกสรรรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยคำนึงถึงบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ข้อเสนอที่เหมาะสม พร้อมมั่นใจได้รับบริการจากพนักงานที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี
คุณฐิติมา กล่าวถึงการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรของ WICE Freight  อย่างกระชับว่า เป็นการให้บริการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลาย ทุกๆกิจกรรมตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจาย รวมด้านเอกสาร พิธีการศุลกากร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านระบบการติดต่อสื่อสารอย่างทันสมัย ลูกค้าจะได้รับความสะดวกอย่างมากเพราะเราสามารถดูแลให้ได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัย ด้วยระบบการทำงานที่มีรูปแบบ การจัดการและการควบคุมอย่างถูกวิธี ด้วยความเอาใจใส่ในการให้บริการลูกค้าของ WICE Freight ทำให้เรามีฐานลูกค้าประจำ มีลูกค้าที่ใช้บริการกันมานานกว่า 10 ปีหลายราย ที่น่าประทับใจก็คือลูกค้ามีการแนะนำบอกต่อ ทำให้บริษัทยิ่งต้องพัฒนาคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรักษาลูกค้าที่ดีที่พร้อมเจริญเติบโตไปด้วยกัน และเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ๆซึ่งสามารถทำได้ไม่ยาก เพราะเราสร้างทุกอย่างและทำทุกอย่างก็เพื่อลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

ทุกวันนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างน่าพอใจ ลูกค้าในตลาดจะรู้จัก WICE Freight และเปิดโอกาสให้นำเสนอบริการ เราก็สามารถเข้าไปทำงานเชิงลึกกับลูกค้าได้มากขึ้น สามารถมองเห็นสิ่งที่จะปรับปรุงได้ แน่นอนมุมที่เรานำเสนอนั้นจะต้องช่วยลดต้นทุนโดยรวม มีวิธีการทำอย่างเป็นระบบ ลูกค้าตัดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ไปได้เลย บางครั้งก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะจนทราบถึงปัญหาของลูกค้า พอเรานำเสนอวิธีจัดการ ลูกค้าสนใจทันที อาจเป็นเพราะมุมที่เรามองต่างกัน จุดที่เรามองเข้าไปคนละจุด ก็เลยสามารถเห็นในสิ่งที่แตกต่างแต่กลับแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้  และเราพยามคิดและนำเสนอให้ลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพราะระบบที่ดีจะมีความชัดเจน ตรวจสอบได้ ช่วยให้ลูกค้าทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งความสะดวกสบายแบบลดต้นทุนนี้แหละเป็นสิ่งที่ลูกค้ามองหาได้จากเรา

เอาท์ซอร์ส “ขันน็อต” ธุรกิจ
คุณฐิติมา ขอเสริมแนวความคิดประเด็นนี้ว่า กลยุทธ์ธุรกิจสมัยใหม่หันมาใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือ Logistics Outsource มากขึ้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ซับซ้อน ลดปัญหาค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้ สามารถรู้ต้นทุนที่แน่นอนได้ ประหยัดเวลา เมื่อไม่ต้องลงทุนในเรื่องกำลังคนเองก็ลดภาระได้ไม่น้อย ลดความกดดันในงานโดยไม่จำเป็นลงได้ การเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและเข้าใจงานเป็นอย่างดี ย่อมได้ผลดีกว่าการดำเนินการเอง ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่า เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การมีเอาท์ซอร์สที่ดีก็เหมือนมีกำลังสนับสนุนที่ได้เปรียบกว่าคู่แข่ง ผู้ประกอบการสามารถทุ่มเทเวลาเพื่อพัฒนาธุรกิจหลัก (Core Business) ของตนเองได้อย่างเต็มที่

WICE Freight ขยายอัตราการเติบโตได้ต่อเนื่อง
จากการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้ WICE Freight ขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ได้ไม่ยาก ในเรื่องนี้คุณอารยา คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ได้ให้มุมมองในการบริหารงานว่า ที่ผ่านมาบริษัทมีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ แต่ในช่วงปี2551 ที่ผ่านมาเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจทั่วโลกแบบโดมิโน  ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบตามไปด้วย เพราะเมื่อกระทบกับลูกค้าทุกส่วนงานก็โดนหมด แต่หลังจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจผ่านพ้นไปแล้ว บริษัทฯ ก็กลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในอัตราก้าวกระโดดในปี 2552  สามารถเดินหน้าต่อ โดยมั่นใจว่าผลประกอบการในปีนี้จะโตขึ้นกว่าปีที่แล้ว และคาดว่าปีหน้าจะต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน มีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน รวมทั้งมีการรวบรวมสิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อเสนอจากลูกค้าและเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยนำมาปรับเพื่อวางแผนในการทำงาน เราพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาใช้เอง เพื่อให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด สำหรับปี 2554 นั้น บริษัทฯได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดและเพื่อการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ หลังจากมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความต้องการของลูกค้า ศักยภาพของบริษัทและเครือข่ายในต่างประเทศ ทำให้ทีมงานตัดสินใจเปิดบริการใหม่ เป็นการขยายการเปิดตู้คอนโซลขาออกจากประเทศไทยไปในเส้นทางเอเชีย ญี่ปุ่น เซี่ยงไฮ้ จากฐานเดิมที่มีการเปิดตู้อเมริกาที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีตั้งแต่เปิดทำการ

นอกจากนี้ยังมีการขยายงานในส่วนตู้คอนโซลขาเข้ามาประเทศไทยด้วย จากกลุ่มประเทศในเอเชียซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่ผู้นำเข้าในประเทศไทยสั่งสินค้าเข้ามาในปริมาณมาก ซึ่งจะมีให้บริการสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ข้อดีของการใช้บริการตู้คอนโซลก็ตอนที่มีความต้องการสินค้าครั้งละไม่มาก บรรจุได้ไม่เต็มตู้ และต้องการเป็นประจำทุกสัปดาห์ สามารถกำหนดวันนำเข้าได้อย่างชัดเจน เพราะตารางตู้คอนโซลของ WICE Freight สามารถนำไปวางแผนการนำวัตถุดิบเข้าสายการผลิตได้เลย นอกจากนี้ลูกค้าเองก็ไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบคราวละมากๆ ก็จะช่วยประหยัดต้นทุนได้อีก และด้วยทำเลที่ตั้งของอาคารไวส์เพลสของเรา ซึ่งตั้งอยู่บนถนน นนทรี ใกล้ท่าเรือคลองเตยเพียง 10 นาทีเท่านั้น ลูกค้าจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่ออีกด้วย
ในปี 2553 ที่ผ่านมา WICE Freight ได้ขยายตลาดไปยังพื้นที่ในภาคตะวันออก และได้เปิดที่ทำการอย่างเป็นทางการที่แหลมฉบัง ซึ่งป็นผลมาจากการมุ่งเน้นลูกค้า เราขยายพื้นที่ให้บริการก็เพื่อรองรับลูกค้าในแถบอีสทิร์นซีบอร์ด และลูกค้าที่อยู่ในนิคมคมอุตสาหกรรมต่างๆ ลูกค้าจะได้รับความสะดวกมากขึ้น ได้รับบริการที่เร็วขึ้น ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี คาดว่าแนวโน้มจะเป็นอีกตลาดที่เติบโตได้อีกมาก

คุณอารยา ยังได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับหัวใจสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยว่า ควรมีการยกระดับธุรกิจโลจิสติกส์ให้เป็นวิชาชีพแขนงหนึ่ง เพราะงานด้านโลจิสติกส์เป็นงานด้านวิชาชีพที่ต้องเรียน ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถให้บริการที่ดีกับลูกค้าได้ ดังนั้น ควรตั้งสภาวิชาชีพธุรกิจโลจิสติกส์ขึ้น ให้ผู้ที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ต้องมีใบประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้ หากทำเช่นนี้มั่นใจว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจไทยและเป็นการยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

WICE Freight นับเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้าผู้ใช้บริการ รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อว่าหากผู้ประกอบการไทยเร่งยกระดับพัฒนาตนเอง ธุรกิจโลจิสติกส์คงไม่ถูกกลืนจากผู้ให้บริการยักษ์ใหญ่ต่างชาติอย่างแน่นอน

บทสัมภาษณ์ จากนิตยสาร Freight Max January 21st, 2011