• WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel
 • WICE stay on board Hyundai Advance vessel

WICE stay on board Hyundai Advance vessel

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา พนักงานบริษัท WICE Freight Services (Thailand) Co., Ltd. ได้รับโอกาสจากบริษัทสายการเดินเรือ Hyundai ในการได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปเยี่ยมชมอุปกรณ์ และเรียนรู้วิธีการทำงานบนเรือขนสินค้า ชื่อเรือ Hyundai Advance ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง (LCIT) Terminal B5 ซึ่งเรือแม่ลำนี้มีกัปตันเรือชาวยูเครนเป็นผู้ควบคุมเรือและได้มาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

<--break->เรือขนถ่ายสินค้าลำนี้ก่อนเดินทางมายังท่าเรือแหลมฉบัง มี routing เดินทางมาจาก Saigon ประเทศ Vietnam แล้วกำลังจะมุ่งหน้าสู่ท่าเรือต่าง ๆ ได้แก่ Manila, Qingdao, Busan และ Shanghai รวมระยะเวลารอบการเดินทาง ทั้งหมด 21 วัน
หลังจากการเยี่ยมชมบนเรือแล้วยังได้เข้าฟังการบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่การขนส่งสินค้า และการทำงานโดยภาพรวมของท่าเรือ LCIT ซึ่งบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ของการท่าเรือ LCIT ณ โอกาสนี้ทางบริษัท WICE Freight ต้องขอขอบคุณบริษัทสายการเดินเรือ Hyundai Merchant Marine กัปตันเรือ และเจ้าหน้าที่การท่าเรือ LCIT เป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบโอกาส ความรู้ และประสบการณ์ดี ๆ เช่นนี้มา ณ ที่นี่ด้วย