• 20 Years WICE of Commitment to Services Excellence
  • 20 Years WICE of Commitment to Services Excellence
  • 20 Years WICE of Commitment to Services Excellence
  • 20 Years WICE of Commitment to Services Excellence

20 Years WICE of Commitment to Services Excellence

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี WICE Freight Services (Thailand) Co., Ltd.  ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณอารยา คงสุนทร  คุณชูเดช คงสุนทร และคุณฐิติมา ตันติกุลสุนทร ให้สัมภาษณ์ลงนิตยสาร Logistics Manager (LM) ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ใน theme 20 Years WICE of Commitment to Services Excellence เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในสายงานโลจิสติกส์มามากกว่า 20 ปี ซึ่งได้ฟันฝ่าวิกฤติและเผชิญการเปลี่ยนแปลงมาอย่างมากมาย พร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับการได้รับการยอมรับด้านบริการ ความน่าเชื่อถือ จากลูกค้า สายการเดินเรือ พันธมิตร สมาคม และสถาบันต่าง ๆ ซึ่งทางบริษัทพร้อมที่จะพัฒนา และสร้างความมั่นคงอย่างไม่หยุดหย่อน โดยตอนนี้บริษัทไวส์เฟรทมีความเชื่อมั่นถึงความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะในตลาดเอเชียที่กำลังมีอนาคตสดใส และการเปิดตัวของ AEC ซึ่งทางบริษัทกำลังรอคอยโอกาสที่จะร่วมเติบโตไปพร้อม ๆ กับลูกค้า

ตั้งแต่ปี 1993 ที่บริษัท WICE Freight Services (Thailand) ได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจ Freight Forwarder ขึ้นมา โดยการร่วมทุนกับต่างชาติ ด้วยประสบการณ์ และความมุ่งมั่นของทีมบริหาร ได้ร่วมกันพัฒนาธุรกิจ ฝ่าวิกฤติและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง

มาจนปัจจุบันนี้ นับเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ทำให้บริษัทฯ มีบริการทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร มีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก และสามารถบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ตลอดถึงการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transport) จัดทำเอกสารและพิธีการศุลกากร รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิพิเศษด้านภาษีเพื่อการนำเข้าในแต่ละประเทศอีกด้วย

คุณอารยา คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท WICE Freight Services (Thailand) กล่าวว่า

“สิ่งที่เราภาคภูมิใจ ก็คือ หลังจากที่เราฝ่าวิกฤติได้แล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้ บริษัทของเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น มีความหลากหลายของตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรม มีการยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งทำให้วิกฤติเหล่านั้นกลายเป็นโอกาสที่เราได้เติบโต และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตอนนี้เราไม่กลัววิกฤติอีกแล้ว”

 

คุณอารยา คงสุนทร กล่าวถึงความ เป็นมาของ WICE Freight ว่า

“โชคดีที่มีโอกาสได้เริ่มงาน Freight Forwarder กับกลุ่ม WICE Group ในลักษณะผู้ร่วมทุน ซึ่ง WICE ในขณะนั้นเป็นบริษัทที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากในฮ่องกง  มีสาขาในอเมริกา  อยู่หลายสาขาเพราะเน้นตลาดอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังบูมมากๆ จึงเป็นช่วงที่  WICE  กลายเป็นผู้ชำนาญตลาดอเมริกา  ได้เรียนรู้กฎระเบียบที่ค่อนข้างจะเข้มงวด  มีลูกค้าเยอะมาก ทำให้เป็นที่รู้จักในตลาดมากยิ่งขึ้น ในช่วง 10 ปีแรก ได้ดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางและนโยบายเดียวกันกับของ WICE Group ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างรากฐานที่ดีในธุรกิจนี้ให้กับ  WICE Freight มาจนถึงปัจจุบัน”

 

20 YEARS  of EVOLUTION

คุณอารยาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ใน  10  ปี หลังว่า

“ทำงานมาก็เหมือนผู้บริหารทั่วไปที่จะต้องเผชิญกับความยากลำบากบ้าง  ซึ่งเราก็เผชิญกันมาสองครั้ง ครั้งแรก เป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อ WICE Group ตกลงขายกิจการ เป็นความยากในการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะร่วมขายด้วยหรือไม่ ในที่สุดเราก็ตัดสินใจไม่ผิดที่จะดำเนิน WICE Freight ในประเทศไทยต่อ มีการเจรจาซื้อหุ้นคืนทั้งหมด  จากนั้นเป็นต้นมา เราก็บริหารบริษัทกันเอง  เริ่มตั้งแต่การวางแผนงานประจำปี  ดูความเป็นไปได้ของตลาด  รวมทั้งกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น  และครั้งที่สอง คือ ช่วง Subprime crisis ที่เกิดขึ้นในอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดหลักของเรา  นับว่าเป็นวิกฤติที่มีผลกระทบกับเราโดยตรง ครั้งนี้รุนแรงมาก ทำให้เราต้องออกมาตรการต่างๆ อย่างมากมายเพื่อฟันฝ่าวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแผนการดำเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มความหลากหลายของตลาดให้มากขึ้น จากอเมริกา สู่ ตลาดเอเชีย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และจีน กลุ่มลูกค้าจากเดิมที่มี ข้าว อาหาร เสื้อผ้า ก็ขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ต้องการมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง มีข้อจำกัดในเรื่องกรอบเวลา ต้องการการส่งมอบที่รวดเร็ว  ซึ่งต้องการการวางแผนและระบบการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น เราได้รับการยอมรับจาก Ricoh Group ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของญี่ปุ่นในฐานะ Logistics Partner ที่สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานของ Ricoh เป็นความไว้วางใจในระดับสูง ซึ่งก็ส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการของเรา  จากลักษณะการบริการแบบ port-to-port ก็เปลี่ยนไป กลายเป็นงาน Ex-Works และ Door-to-Door มากขึ้น สิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือ  หลังจากที่เราฝ่าวิกฤติได้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้  บริษัทของเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น  มีความหลากหลายของตลาด และกลุ่มอุตสาหกรรม มีการยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งทำให้วิกฤติเหล่านั้นกลายเป็นโอกาสที่เราได้เติบโต และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตอนนี้เราไม่กลัววิกฤติอีกแล้ว”

 

คุณฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  บริษัท WICE Freight Services (Thailand) กล่าวว่า

“20 ปีของคนทำเฟรทนี่ถือว่าใช้เวลามาครึ่งชีวิต สนุกนะ คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการทุ่มเทความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ มีความพร้อมมากทั้งกำลังกาย และกำลังความคิด ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้ได้ทุกๆ ปี รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างกัน และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ต้องขอขอบคุณลูกค้าในความไว้วางใจที่มีให้กันมาตลอดกว่า 20 ปี เป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังที่อยากจะพัฒนาคุณภาพธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป และในอนาคต ธุรกิจของเรานี้จะถูกส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นด้วยการจัดการที่สมบูรณ์แบบเหมือนระบบ AUTO PILOT”

 

20 YEARS  of ACHIEVEMENT and SUCCESS

ตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา WICE Freight ได้ให้บริการลูกค้ามากกว่า 4,000 ราย ไปถึงลูกค้าต้นทางและปลายทาง อย่างหลากหลาย มากกว่า 1,000 แห่ง ทั่วโลก นับเป็นความภาคภูมิใจที่ลูกค้าไว้ใจให้บริษัทฯ  สร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของลูกค้า แล้ว WICE Freight ก็ทำได้เป็นอย่างดี ความ ภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งก็คือ WICE Freight ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการของบริษัทเอง  นำเข้าประกวดจนกระทั่งได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  SME National Award ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับ SME ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน  นับว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นการรับรองศักยภาพบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณอารยา ยังได้กล่าวต่ออีกว่า “เนื่องจากเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรขึ้นอีกในอนาคต  ดังนั้นเราจึงพยายามเสริมสร้างพื้นฐานธุรกิจของเราให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง ซึ่งการที่กิจการของเราสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกๆ ด้านเหมือนกัน”

ในด้านพนักงาน WICE Freight ก็มีโครงการ Happy WICE Place ซึ่งเป็นความตั้งใจของทีมผู้บริหารที่จะให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ผ่านการจัดกิจกรรมภายในต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมตัวกันเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งพนักงานจะมีความสุขกับกิจกรรมที่ทำ นอกจากนี้ก็จะมีโครงการ Share & Care  ซึ่งจะมีกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมและชุมชนรอบข้างแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย

“ทุกวันนี้สิ่งที่เรามองก็คือ เรามุ่งหวังว่าพนักงานที่อยู่ร่วมงานกับเรา  เค้าอยู่อย่างมีความสุขโดยที่พวกเขาสามารถทำในสิ่งที่รัก  มีความสุขในสิ่งที่เขาทำ และเติบโตไปด้วยกัน อยากมาเจอหน้ากันทุกวัน”

 

THE 20 YEARS TO COME…

“ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา เราสามารถเห็นได้ว่าบริษัทมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีทีมงานที่มีความพร้อมทั้งในแง่ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และมีความน่าเชื่อถือ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมไปถึงการที่ WICE Freight ได้รับการยอมรับด้านบริการ ความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงจากลูกค้า สายการเดินเรือพันธมิตร สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และจากสถาบันการเงินชั้นนำ  ซึ่งเรามองว่าเรามีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะในตลาดเอเชียที่กำลังมีอนาคตสดใส และการเปิดตัวของ AEC ซึ่งเรากำลังรอคอยโอกาสที่จะร่วมเติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้า” ด้วยวิสัยทัศน์  ประสบการณ์และความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินกิจการที่ยาวนานถึง 20 ปี ความพร้อมเหล่านี้ทำให้เรากล้าที่จะฝัน “ที่ผ่านมา WICE Freight มีการเติบโตแบบต่อเนื่องแทบทุกปี จะยกเว้นบ้างในบางปีที่มีวิกฤติ  แต่จากนี้ต่อไป  เราจะต้องจัดการกับวิกฤติโดยไม่มีข้อยกเว้น  เปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมาย คือต้องการที่จะทำ ‘พีค’ ในทุกๆ ปี ซึ่ง ‘พีค’ ในที่นี้หมายถึงเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ถึงแม้ว่าจะมีวิกฤติเกิดขึ้นก็ตาม ด้วยความพร้อมในทุกด้าน ทำให้บริษัทมั่นใจเช่นนั้น”

 

คุณชูเดช คงสุนทร  กรรมการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ  บริษัท WICE Freight Services (Thailand) กล่าวว่า

“ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จคือ การที่เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการให้กับลูกค้า และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ตลอดไปถึงชุมชน และสังคมองค์รวม ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านด้วยดีมาตลอด และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไป”

 

“WICE Freight ได้รับการยอมรับด้านบริการความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงจากลูกค้า สายการเดินเรือพันธมิตร สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และจากสถาบันการเงินชั้นนำ ซึ่งเรามองว่าเรามีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะในตลาดเอเชียที่กำลังมีอนาคตสดใส และการเปิดตัวของ AEC ซึ่งเรากำลังรอคอยโอกาส ที่จะร่วมเติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้า”

 

Mr. Takashi Koga President บริษัท Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd. 

“บริษัท Ricoh Logistics System Co., Ltd. (RLC) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์  ของ Ricoh Group มีส�านักงานสาขาดำเนินกิจการอยู่ในหลายประเทศ  แต่สำหรับในประเทศไทย  เราได้มอบหมายให้บริษัท WICE Freight เป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมการขนส่งสินค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ นับตั้งแต่ที่ RMT เริ่มเปิดดำเนินกิจการในประเทศไทยในนามของกลุ่มบริษัท Ricoh บริษัท WICE Freight ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส�านักงานตัวแทนทางด้านโลจิสติกส์ของเราในประเทศไทย ซึ่ง WICE Freight ได้มอบบริการทางด้านโลจิสติกส์ตามมาตรฐานและเกณฑ์ความน่าเชื่อถือของ  Ricoh  นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ WICE  Freight  มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติการให้กับเราอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ด้วยอุดมการณ์ของ WICE Freight เช่นเดียวกับอุดมการณ์ของ Ricoh ที่กล่าวว่า ‘รักในงาน รักผู้คนรอบข้าง และรักในประเทศ’ ผมขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 20 ปี การดำเนินกิจการของ WICE Freight และขอให้ประสบการณ์ตลอด 19 ปี ที่ผ่านมา เป็นปัจจัยผลักดันให้ WICE Freight ประสบแต่ความรุ่งเรืองและมีกิจการยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน”

 

คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท TISCO

“WICE Freight ถือได้ว่าเป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจรรายหนึ่งของประเทศไทย โดยมีพัฒนาการและมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 20 ปีของการดำเนินธุรกิจ และได้ขยายขอบเขตการให้บริการจาก Freight Forwarder สู่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรแบบ Total Services Provider  ซึ่งจุดเด่นของการให้บริการของบริษัท คือ การมีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง”

“ทางผู้บริหารของ WICE Freight และกลุ่มทิสโก้ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นเวลานาน จากความไว้วางใจที่ผู้บริหารของบริษัทฯ มอบให้กลุ่มทิสโก้ อย่างต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาสที่ WICE Freight ดำเนินงานมาจนถึงครบรอบปีที่ 20 ในนามของกลุ่มทิสโก้ ดิฉันขอร่วมแสดงความยินดี และขออวยพรให้ทุกก้าวต่อจากนี้ของบริษัท จงประสบแต่ความสำเร็จ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 และปีต่อๆ ไปอย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไปค่ะ”

 

คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

“ผมรู้จักกับคุณอารยาตั้งแต่สมัยที่เธอสนิทกับคุณชูเดชและกลุ่มเพื่อนที่จบจากคณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี  สาขาพาณิชย์นาวี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะนี้มีการเรียนการสอนวิชาเอกเรื่องการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ  เป็นรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยแห่งนี้  และน่าจะเป็นรุ่นแรกของประเทศ เพราะตอนนั้นยังไม่มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนแบบเต็มรูปแบบ หลังจากเก็บเกี่ยวประสบ-การณ์แล้วคุณอารยาจึงได้มาเปิดบริษัท  WICE Freight  ขึ้น  เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นจากขนาดเล็กและได้พัฒนามาเป็นขนาดกลาง ตลาดหลักของ WICE Freight จะเป็นตลาดอเมริกา ซึ่งภายหลังก็ได้ขยายตลาดครอบคลุมบริการไปเกือบทุก ๆ ประเทศผู้บริหารของบริษัทและพนักงานทุกคนได้ตั้งใจในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้น�าเข้าและส่งออกมาโดยตลอด การมีวิสัยทัศน์ และการปฏิบัติตามพันธกิจตลอดจนการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท�าให้ WICE Freight ประสบความส�าเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง”

“ในโอกาสครบรอบ  20ปี  ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขออวยพรให้บริษัท WICE Freight เจริญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จนก้าวเข้าสู่ระดับอินเตอร์แนลชั่นแนล  คือสามารถขยายสาขาไปยังต่างประเทศ  สร้างเครือข่ายกิจการของตนเองในต่างประเทศให้เหมือนกับบริษัทข้ามชาติทั้งหลายที่เข้ามาท�าธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้ก็ยังใคร่ขออวยพรให้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีโชคดีและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเพื่อจะให้บริการที่ดีต่อลูกค้าปัจจุบันและรายใหม่ๆ สืบไป”

 

คุณสุวัฒน์ อัศวทองกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท CMA CGM (Thailand) Limited  และประธานสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ (BSAA)

“WICE Freight เป็นหนึ่งในลูกค้าสำคัญที่ผมรู้จักและดำเนินธุรกิจด้วยกันมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี และผมรู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็น WICE Freight ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ของคนไทยเติบโตจากบริษัทเล็กๆ  จนเป็นองค์กรที่ใหญ่และประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ คุณอารยา คงสุนทร และทีมผู้บริหารของ WICE Freight เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความใส่ใจในการบริการลูกค้า อีกทั้งยังดูแล และพัฒนาบุคลากรและทีมงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีบรรษัทภิบาล จัดกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง”

“อุตสาหกรรมการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศและการบริการโลจิสติกส์ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก WICE Freight เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาจนครบรอบ 20 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรากฐานที่มั่นคง  และนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้าและผู้ใช้บริการ ในโอกาสที่ WICE Freight ด�าเนินธุรกิจครบรอบ 20 ปี ผมขอแสดงความยินดีต่อผู้บริหารและพนักงานของ  WICE  Freight  ในความสำเร็จที่น่าชื่นชม และขออวยพรให้ WICE Freight จงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง และเติบใหญ่ต่อไป  จนก้าวขึ้นไปเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค และระดับโลกในอนาคต”

 

บทสัมภาษณ์ จากนิตยสาร Logistics Manager ฉบับ 365 วันที่ February 1, 2013