ความหมายของค่าระวางพิเศษ (Surcharges) ในการขนส่งสินค้า

ค่าระวางพิเศษ (Surcharges) เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่บริษัทเรือ คิดเพิ่มเติมจากค่าระวางพื้นฐาน ได้แก่

O/F = Ocean Freight = ค่าระวางเรือ

DDC = Destination Delivery Charge = ค่าจัดส่งปลายทาง

BAF/FAF = Bunker/ Fuel Adjustment Factor = ค่าธรรมเนียมน้ำมัน

EBS = Emergency Bunker Surcharge = ค่าความผันผวนของราคาน้ำมัน

CAF = Currency Adjustment Factor = ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนหรือความผันผวนของเงิน

CSS = Carrier Security Surcharge = ค่ารักษาความปลอดภัยของตู้สินค้า

TSSD = Terminal Security Surcharge at Destination = ค่ารักษาความปลอดภัยที่ท่าเรือ

CIC = Container Imbalance Surcharge = ค่าความไม่สมดุลในการนำเข้า ส่งออก ของจำนวนตู้คอนเทนเนอร์

SUZ = Suez Canal Fee = ค่าผ่านทางคลอง Suez

ALMD = Alameda Corridor Fee = ค่าผ่านทางพิเศษ เก็บเฉพาะเมื่อมีการขนส่งใน USA จาก LA ไปใน Zone IPI

IFD = Inland Fuel at Destination = ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศในการขนส่งปลายทาง

AGS = Aden Gulf Surcharge = ค่าความปลอดภัยในการผ่านน่านน้ำแถบแคริบเบียน

FCS = Cargo Facilities Surcharge = ค่าเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

PAN = Panama Canal Fee = ค่าผ่านทางคลอง Panama

PSS = Peak Season Surcharge = ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีฤดูการนำเข้าส่งออกสูง เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น Demand > Supply

GRI = General Rate Increase = การปรับราคาค่าระวางเรือตามตลาด

AMS = Automatic Manifest System = ค่าใช้จ่ายในการที่บริษัทเรือต้อง Input Data 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความร่วมมือการป้องกันผู้ก่อการร้าย

THC = Terminal Handling Charge at Origin = ค่ายก/วาง/เคลี่ยนย้าย ตู้ภายในท่า

CFS = Container Freight Station = ค่าเข้าตู้ บรรจุตู้สินค้า (ผู้ส่งออก บรรทุกสินค้าจากโรงงาน เพื่อมาทำการบรรจุสินค้าที่ลานโหลดตู้คอนเทนเนอร์)

Doc Fee or B/L = Bill of lading = ค่าเอกสารใบตราส่งสินค้า