การเก็บค่าระวางและค่าระวางพิเศษสำหรับการขนส่งสินค้าไปใน Trade USA

สำหรับประเทศ USA สามารถแบ่ง Zone หลัก ๆ ออกเป็น 4 Zone ได้แก่

– West Coast (WC) คือ ฝั่งซ้ายของประเทศ เช่น Los Angeles (LAX) เป็นต้น,

– Inland Point Intermodal (IPI) คือ จุดที่มีการบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านเข้ามาในประเทศจากฝั่ง West Coast ด้วยวิธีรถหัวลาก Truck หรือ รถไฟ Railroad

– Reverse Inland Point Intermodal (RIPI) คือ จุดที่มีการบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านเข้ามาในประเทศจากฝั่ง East Coast ด้วยวิธีรถหัวลาก Truck หรือ รถไฟ Railroad

– East Coast (EC) คือ ฝั่งขวาของประเทศ เช่น New York (NYC) เป็นต้น

โดยแต่ละ Zone จะมีการเก็บ Surcharges หลัก ๆ แตกต่างกันไป ตามตารางด้านล่าง ดังนี้

ซึ่งแต่ละ Surcharges เหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร? อ่านต่อได้ที่: http://wice.co.th/article/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%…