หน้าหลัก

Home

3564

Sea Freight

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือ

Read more
3563

Air Freight

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ เหมาะกับการขนส่งระหว่าง ประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจำกัด

Read more
3403

Customs Brokerage

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ ควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ

Read more
3565

Door-to-Door Service

ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศแบบ Door-to-Door เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

Read more
3566

Warehouse Management

เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการคลังสินค้า เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

Read more

WICE Logistics Public Company Limited

“ผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรมสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิก”

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE Logistics Public Company Limited เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี 2536 เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (Innovative Logistics Service and Solution Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางทะเลและทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (Cross Border Service) และคลังสินค้าเป็นหลัก พร้อมทั้งยังมีบริษัทในเครือ ในหลายประเทศชั้นนำ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

WICE Logistics เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ ทางรถหัวลาก – หางพ่วง และการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Service) เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง โดยผู้ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าขนส่ง และแบบ Ex-work คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง

บริษัทในเครือ

WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd.

Address: Unit 02-03/04 Changi Cargo Agents Megaplex 1, Box 698 Changi Airfreight Centre, 119 Airport Cargo Road, Singapore 819454

Tel: (65) 6542 4911

Email: [email protected]

WICE Logistics (Hong Kong) Limited

Address: Unit B, 3/F, Mai Wah Industrial Building, 1-7, Wah Sing Street, Kwai Chung, N.T., Hong Kong.

Tel: +852-3188 2233

Guangzhou WICE Logistics Limited

Address: Unit A1-A2, 28/F, Tower B, Huahai Building, No. 232 Jiangnan Da Dao Zhong Road, Haizhu District, Guangzhou 510245, China

Tel: +86-20-8962 6267

Guangzhou WICE Logistics Limited (Shanghai Branch)

Address: Room G&H, 31/F, Tower II, Jiali Mansion, No.1228, Yan An Road (West), Shanghai 200052, China

Tel: +86-21-3135 8900 Ext. 808