หน้าหลัก

Home

3564

Sea Freight

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือ

Read more
3563

Air Freight

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ เหมาะกับการขนส่งระหว่าง ประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจำกัด

Read more
3403

Customs Brokerage

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ ควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ

Read more
3565

Door-to-Door Service

ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศแบบ Door-to-Door เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

Read more
3566

Warehouse Management

เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการคลังสินค้า เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

Read more

WICE Logistics Public Company Limited

“ผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรมสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิก”

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE Logistics Public Company Limited เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี 2536 เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (Innovative Logistics Service and Solution Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางทะเลและทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (Cross Border Service) และคลังสินค้าเป็นหลัก พร้อมทั้งยังมีบริษัทในเครือ ในหลายประเทศชั้นนำ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

WICE Logistics เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ ทางรถหัวลาก – หางพ่วง และการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Service) เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง โดยผู้ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าขนส่ง และแบบ Ex-work คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง

บริษัทในเครือ
 • บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด
 • WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd
 • WICE Logistics (Hong Kong) Limited
 • WICE Logistics (Malaysia) Sdn.Bhd.
 • WICE Logistics (Guang Zhou) Limited
 • WICE Logistics (Guang Zhou) Limited Shanghai Branch Company
 • WICE Logistics (Guang Zhou) Limited Ningbo Branch Company
 • WICE Logistics (Shenzhen) Limite
 • บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด
 • Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd
 • Euroasia Integrated Logistics Services (M) Sdn Bhd
 • Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd.
 • Euroasia Total Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.
บริษัทร่วม
 • Euroasia Total Logistics (Vietnam) Co.,Ltd