หน้าหลัก

Home

3564

Sea Freight

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือ

Read more
3563

Air Freight

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ เหมาะกับการขนส่งระหว่าง ประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจำกัด

Read more
3403

Customs Brokerage

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ ควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ

Read more
3565

Door-to-Door Service

ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศแบบ Door-to-Door เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

Read more
3566

Warehouse Management

เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการคลังสินค้า เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

Read more

WICE Logistics Public Company Limited

“ผู้ชำนาญการด้านนวัตกรรมธุรกิจการขนส่งที่มีความชาญฉลาดและความน่าเชื่อถือ โดยสร้างความร่วมมือทางธุรกิจผ่านเครือข่ายระบบห่วงโซ่อุปทาน และมุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชั่นใหม่ๆที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน”

บริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“WICE”) ย่อมา จาก Worldwide Industrial Commercial Enterprise (เดิมชื่อ บริษัทไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด)    เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี 2536

ปัจจุบัน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร (International Logistics Service and Solution Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออก ทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การให้บริการขนส่งในประเทศ การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน      (Cross Border Services) และคลังสินค้า เป็นหลัก พร้อมทั้งมีบริษัทในเครือในหลายประเทศชั้นนำ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว มีความชำนาญและประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ยกระดับการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์สู่ระดับมาตรฐานสากล สร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกส่วนงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่การเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในด้านกระบวนการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระดับโลกอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์ในด้านการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมายาวนานกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและสามารถให้บริการที่หลากหลายและตอบโจทย์แก่ลูกค้า

บริษัทในเครือ
 • บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด
 • WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd
 • WICE Logistics (Hong Kong) Limited
 • WICE Logistics (Malaysia) Sdn.Bhd.
 • WICE Logistics (Guang Zhou) Limited
 • WICE Logistics (Guang Zhou) Limited Shanghai Branch Company
 • WICE Logistics (Guang Zhou) Limited Ningbo Branch Company
 • WICE Logistics (Shenzhen) Limited
 • WICE Global Road Solution Pte. Ltd.
 • WICE Logistics Laos Sole Co., Ltd.
บริษัทร่วม
 • บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด
 • Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd
 • Euroasia Integrated Logistics Services (M) Sdn Bhd
 • Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd.
 • Euroasia Total Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.
 • Euroasia Total Logistics (Vietnam) Co.,Ltd