• เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family

เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family

ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล…

 • WICE จัดกิจกรรมประจำปี Gatsby Get-together Party
 • WICE จัดกิจกรรมประจำปี Gatsby Get-together Party
 • WICE จัดกิจกรรมประจำปี Gatsby Get-together Party
 • WICE จัดกิจกรรมประจำปี Gatsby Get-together Party
 • WICE จัดกิจกรรมประจำปี Gatsby Get-together Party
 • WICE จัดกิจกรรมประจำปี Gatsby Get-together Party
 • WICE จัดกิจกรรมประจำปี Gatsby Get-together Party
 • WICE จัดกิจกรรมประจำปี Gatsby Get-together Party
 • WICE จัดกิจกรรมประจำปี Gatsby Get-together Party

WICE จัดกิจกรรมประจำปี Gatsby Get-together Party

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา WICE ได้จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์และขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทและเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาตลอดทั้งปี โดยธีมงานในปีนี้คือ…

 • WICE จัดกิจกรรม Children’s day 2017
 • WICE จัดกิจกรรม Children’s day 2017
 • WICE จัดกิจกรรม Children’s day 2017
 • WICE จัดกิจกรรม Children’s day 2017
 • WICE จัดกิจกรรม Children’s day 2017
 • WICE จัดกิจกรรม Children’s day 2017
 • WICE จัดกิจกรรม Children’s day 2017
 • WICE จัดกิจกรรม Children’s day 2017
 • WICE จัดกิจกรรม Children’s day 2017
 • WICE จัดกิจกรรม Children’s day 2017

WICE จัดกิจกรรม Children’s day 2017

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและพนักงาน WICEนำโดยคุณอารยา คงสุนทร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก ภายใต้โครงการ Share & Care Society ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี…