พัฒนาการที่สำคัญของ WICE

WICE timeline
พัฒนาการที่สำคัญของ WICE
 • null

  เริ่มก่อตั้งบริษัทไวส์เฟรทเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด โดยการร่วมทุนกับไวส์กรุ๊ปจากฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยเริ่มต้นจากการบริการขนส่งสินค้าไป USA

 • null

  ขยายการให้บริการครอบคลุบด้านพิธีการศุลกากรและเข้าร่วม TIFFA (Thai International Freight Forwarders Association)

 • null

  ไวส์กรุ๊ปฮ่องกงตกลงขายกิจการทำให้บริษัทไวส์เฟรท ในขณะนั้นตัดสินใจขอซื้อหุ้นคืนทั้งหมด เพื่อดำเนินธุรกิจ ต่อในประเทศไทย โดยมีคนไทยเป็นเจ้าของ 100%

 • null

  ย้ายสำนักงานเข้าสู่ WICE Place ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน ของบริษัทและขยายสำนักงานเพิ่ม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มขอบเขตในการให้บริการอย่างทั่วถึง

 • null

  ขยายสำนักงานเพิ่มเติม ณ อำเภอแหลมฉบัง เพื่อเพิ่มขอบเขตให้บริการสู่ท่าเรือแหลมฉบัง

 • null

  เพิ่มทุนเป็น 225 ล้านบาท แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนโดยใช้ชื่อ บมจ.ไวส์โลจิสติกส์

 • null

  เพิ่มทุนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน และเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • null

  WICE เข้าซื้อหุ้นกิจการ SEL จำนวน 70% และเพิ่มทุนเป็น 325 ล้านบาท

 • null

  ผ่านการรับรองโดยโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)