ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร (International Logistics Service and Solution Provider)ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางทะเลและทางอากาศให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การขนส่งในประเทศ และคลังสินค้า

บริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายในระยะ 3 ปีข้างหน้า ดังนี้

1. บริษัทฯ มีแผนในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เพื่อรักษาอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในอนาคตได้

2. บริษัทฯ มีแผนเน้นการให้บริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในเกณฑ์ดี เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรขั้นต้น ให้อยู่ในระดับ ที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น

3. บริษัทฯ เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน และมีแผนขยายฐานลูกค้าใหม่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่ม สูงขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น

SEA FRIEGHT

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล

AIR FRIEGHT

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ

CUSTOMS BROKERAGE

บริการด้านพิธีการศุลกากรควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ

TRANSPORTATION AND YARD

บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รถบรรทุกแบบเทกอง รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4

WAREHOUSE MANAGEMENT

บริการคลังสินค้า เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ครบวงจรในด้านโลจิสติกส์