หน้าหลัก

Home
3564

Sea Freight

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือ

Read more
3563

Air Freight

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ เหมาะกับการขนส่งระหว่าง ประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจำกัด

Read more
3403

Customs Brokerage

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ ควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ

Read more
3565

Transportation and Yard

ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

Read more
3566

Warehouse Management

เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการคลังสินค้า เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

Read more

WICE Logistics Public Company Limited

WICE Logistics Public Company Limited เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี 2536 ซึ่ง เน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีเส้นทางหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยเป็นการ ร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยรวม 70% และกลุ่มบริษัท WICE Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจเฟรท (Freight) ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวม 30% ต่อมาบริษัทได้ขยายการให้บริการครอบคลุม การให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร